Hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch về bảo hiểm xã hội

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7, ngày 23-5-2018 đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), đặt ra các mục tiêu quan trọng, cụ thể trong giai đoạn 2021-2030. Nhằm thực hiện thành công mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong nghị quyết, thời gian qua BHXH thành phố đã tập trung cụ thể hóa thành các chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

BHXH vừa tổ chức tổng kết 1 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành liên quan, sự điều hành và tổ chức thực hiện của ngành BHXH thành phố, công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tính đến cuối tháng 9-2019, toàn thành phố có hơn 241.000 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, tăng gần 7.000 người so với cùng kỳ 2018 và đạt 94,83% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam trong năm 2019. Hơn 4.600 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 76,55% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số người tham gia BHYT đạt 100,56% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam với độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96,5% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc BHXH thành phố, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên nhận thức về công tác BHXH cũng đã có những chuyển biến tích cực đối với chủ doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Một số mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra đến năm 2021 nhưng đến thời điểm này đã đạt và vượt. Cụ thể, đến nay đã có 44,67% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH (so với mục tiêu 40% đến năm 2021), 41,33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (so với mục tiêu 33% đến năm 2021). Ngoài ra, tính đến thời điểm này đã có 0,85% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện (mục tiêu đến năm 2021 là đạt 1%)…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ chính trị quan trọng này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn bị động trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT vẫn còn cao; tỷ lệ người dân tham gia BHYT khá cao so với cả nước, tuy nhiên tính bền vững không cao do còn phụ thuộc vào hỗ trợ của ngân sách. Ngoài ra, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được so với yêu cầu, trong khi số người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng của thành phố. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao; việc phát triển đối tượng còn gặp nhiều khó khăn; công tác thanh tra, xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN còn nhiều bất cập…

Để Nghị quyết số 28-NQ/TW thật sự đi vào cuộc sống, bảo đảm đạt các mục tiêu của nghị quyết đã đề ra, còn nhiều việc phải làm và cần có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị của thành phố. “Đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với BHXH thành phố trong việc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết đến tận đơn vị sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Ở tầm vĩ mô, cần sớm đề ra các biện pháp chế tài đủ mạnh như cưỡng chế đối với các trường hợp doanh nghiệp cố tình vi phạm chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động…”, ông Anh cho biết thêm.

 

 

 

(Visited 9 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *